Tagarno är en dansk tillverkare full HD videomikroskop.
Tagarnos olika modeller kombinerar full HD-teknikens ytterst skarpa bild med mikroskopets förmåga att förstora. Detta ger dig möjligheten till en korrekt ergonomisk arbetsställning där du slipper trötta ögon och nackmuskler. Med 60 Hz bilduppdatering får man en distinkt och skarp bild även när objektet rör sig utan synlig eftersläpning.

Tagarno FHD Videomikroskop

Belysning

Tillbehör