Övriga produkter – MicroCare

TidyPen – The 60-second Sticky Stuff Remover

Unik penna som fungerar utmärkt till att avlägsna pappersetiketter, tejprester, EPROM-etiketter m.m.
Funkar även mycket bra att ta bort överblivet klister vid iPad reparationer.

– Löser upp allt som är klibbigt.
– Biologiskt nedbrytbar
– Naturlig produkt, citruslösningsmedel

General Purpose Circuit Chiller –
Anti-Stat Circuit Chiller

Kylspray som är ozonsäker. Kyler ner till -45°C på sekunden.
Används bland annat för att hitta periodiskt återkommande fel på känsliga komponenter.
Den är giftfri och inte antändbar.

Anti-Stat Circuit Chiller uppfyller dessutom kraven för MIL-spec.

General Purpose Dust Remover

Ozonsäker tryckluft på burk.
Luften är filtrerad, ej giftig och flamsäker.
Mycket lämplig som renblåsning på diverse produkter från damm när man inte har tillgång till tryckluft.

STICKLERS – Fiber rengöring

MicroCare har utökat sitt program med produkter för rengöring av optofiber, som numer heter Sticklers™.
Inom gruppen Sticklers™ finns produkter som rengör stort sett alla typer av han- och honkontakter.
Vätskorna är varken brandfarliga eller farliga för användaren.
Optonik- och laserindustrin är också ett lämpligt användningsområde.

Se mer info om Sticklers här