I samband med årsskiftet 16/17 så installerade skotska Retronix en ny utrustning för laser reballning av BGA komponenter. I och med denna nyinvestering så ökar man också produktionstakten markant. Retronix har också gjort en video som visar den nya utrustningen ”in-action”.

Retronix new BGA Laser Reballing Equipment